Uppföljning av slotkoordinering

Uppföljning av slotkoordinering

Som ett led i myndighetens uppdrag att följa upp luftfartsmarknaden har ett behov identifierats att närmare undersöka hur slotkoordineringen tillämpas i Sverige och hur flygbolagen får tillträde till slottider. Tillämpningen av slotfördelningen ska enligt EG-förordningen vara oberoende, opartisk, icke diskriminerande och genomblickbar.

Utgiven 2008-06-18