Förseningsuppföljning, LURT

Förseningsuppföljning, LURT

Luftfartsverkets Uppföljning av Regeringens Transportkvalitetsmål, en modell för att mäta punktligheten inom flyget i Sverige. Slutrapport.
Läs även Årsrapport DARSA - Delay Analysis Report at Swedish Airports

Utgiven 2001-04-28