Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Sjöfart

122 nyhetsartiklar

21 personer omkom till sjöss 2023

Totalt inträffade 21 olycksfall med dödlig utgång inom den svenska sjöfarten 2023. Alla de 21 dödsfallen inträffade inom fritidsbåtslivet. Ingen omkom inom den svenskflaggade yrkessjöfarten under året. Det visar Transportstyrelsens preliminära olycksstatistik.

Publicerades 2024-01-17

Pressmeddelande Sverige invalt i IMO:s råd 2024-2025

Sverige invald till rådet i IMO - FN:s sjöfartsorganisation.

Publicerades 2023-12-01

Höjda avgifter inom alla trafikslag från årsskiftet

Transportstyrelsen höjer avgifter inom alla trafikslag från och med den första januari 2024. En av de mer publika avgifterna är avgiften för körkort och förarbevis. Att förnya körkortet kommer att kosta 320 kronor.

Publicerades 2023-11-20

IMO beslutar om globala klimatmål för sjöfarten

Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) antog idag ett historiskt klimatpaket som skärper sjöfartens klimatmål och stakar ut riktningen för fortsatt utveckling av styrmedel. Sverige har under tiden som ordförande i EU arbetat intensivt för att möjliggöra ett framgångsrikt resultat.

Publicerades 2023-07-07

Anna Berggrund är avdelningsdirektör för Fordonsinformation

Anna Berggrund har utsetts till direktör för avdelning Fordonsinformation. Hon har sedan februari varit tillförordnad direktör för avdelningen men tillträder som direktör tills vidare från och med den 1 juli 2023.

Publicerades 2023-07-03