Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg

105 nyhetsartiklar

Olika genomslag för yrkestrafikens nya regler

Transportstyrelsen har följt upp hur de nya EU-gemensamma reglerna för yrkestrafik fungerar.
– Förändringarna rör många olika områden och har fått lite olika genomslag, säger Maria Åkerlund, uppdragsledare, Transportstyrelsen.

Publicerades 2024-03-08

Kollektivtrafiken har återhämtat sig

Transportmarknaden har utvecklats i positiv riktning under 2022 och har allt bättre förutsättningar att skapa tillgänglighet, lönsamhet och konkurrens som ger nytta för resenärerna. Det är Transportstyrelsens bedömning i den nya rapporten Transportmarknaden i siffror.

Publicerades 2024-02-29

Nytt förslag för stärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Det ska vara tryggt att resa kollektivt och därför behöver järnvägs- och kollektivtrafikskyddet stärkas. Det framkommer i det regeringsuppdrag som
i dag slutredovisas. Ett av förslagen är att ta fram en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Publicerades 2024-01-31

100 personer miste livet i spårtrafiken 2023

Antal döda i spårtrafiken har ökat. Under 2023 omkom 100 personer i spårtrafiken, vilket motsvarar en ökning med 24 personer jämfört med 2022. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Publicerades 2024-01-17

Trafikverket föreläggs att åtgärda säkerhetsbrister

Flera säkerhetsbrister fanns när Trafikverkets nya system för tågplanering, MPK, infördes. Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna: "Det här ställer krav på Trafikverket att analysera problemen, vidta lämpliga åtgärder och förhindra att det händer igen," säger Petra Särefjord, sektionschef vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2024-01-09