Många taxiföretag följer gällande lagkrav – men behöver sänka farten

2023-06-07

Gul taxibil. Under hösten 2022 har Transportstyrelsen undersökt regelefterlevnaden inom taxitrafikområdet. Datainsamlingen har genomförts av polis genom vägkontroller. Bild: Adobe Stock.

Transportstyrelsens nya tillståndsmätning för taxi visar att i cirka 70 procent av kontrollerna framkommer inga brister: ”En utmaning är oftast inte fusk bland de som har tillstånd, utan konkurrens från svarttaxiverksamhet,” säger Mattias Andersson, utredare vid Transportstyrelsen.

Under hösten 2022 har Transportstyrelsen undersökt regel­efterlevnaden inom taxitrafikområdet. Datainsamlingen har genomförts av polis genom vägkontroller.

Undersökningen visar att regelefterlevnaden är bra inom de flesta områden som har undersökts. Det gäller oavsett om det handlar om krav på förare, företag eller fordon. Inom flera områden råder närmast fullständig åtlydnad – det gäller till exempel krav på taxiförarlegitimation, bältesanvändning och prisinformation.

Vid cirka 30 procent av kontrollerna har brister uppmärksammats. Det rör sig då även om mindre fel och misstag, som till exempel att föraren glömt att ta med sitt körkort.
– Om vi enbart tittar på allvarligare brister, handlar det om 22 procent, säger Mattias Andersson.

Utmaningar för branschen

Att inte köra för fort – hastighetsefterlevnad – är ett av de viktigaste områdena för att uppnå hög trafiksäkerhet. Eftersom taxametrar inte lagrar uppgifter om hastigheter och undersökningen sker när bilarna står stilla kontrolleras inte hastighetsefterlevnaden inom ramen för tillståndsmätningen. Andra mätningar har dock återkommande visat att taxi ligger i botten när det gäller att följa hastighetsgränser.

– Det här är en fråga som taxibranschen verkligen behöver jobba intensivare med för att åstadkomma en förändring, säger Mattias Andersson.

Bedömningen är också att taxibranschens främsta bekymmer inte är fusk bland de som har tillstånd att bedriva trafiken, utan konkurrensen från svarttaxiverksamhet. Det riskerar att snedvrida konkurrensen på den legala taximarknaden och bidra till den så kallade svarta ekonomin.

Rapport: Tillståndsmätning Taxi 2022

Kontaktuppgift för media