41000 körkortsåterkallelser under 2020

2021-01-18

Bild på polis vid en poliskontroll. Antalet körkortsåterkallelser ökade under 2020.

Antalet körkortsåterkallelser ökade kraftigt under 2020. Totalt fattade Transportstyrelsen 41 603 beslut vilket motsvarar en ökning med 13,4 procent jämfört med året innan. Antalet återkallelser är den högsta noteringen hittills under ett år.

Majoriteten ärenden där Transportstyrelsen fattar beslut om att återkalla körkort initieras i och med att en förare rapporteras för ett trafikbrott. Antalet återkallelser har ökat kraftigt, från 36 692 under 2019 till 41 603 under 2020 och den största ökningen sker i återkallelsegrund 4 vilket normalt innebär fortkörning. Antalet återkallelser med den grunden ökade med 31 procent, från 19 903 under 2019 till 26 050 under 2020.

-Vi ser en kraftig ökning i inflödet av omhändertagna körkort från Polisen och det är det som är förklaringen till att också antalet beslut från oss ökar säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Antal återkallelser per återkallelsegrund 2019 2020

Återkallelsegrunden betyder i huvudsak

Återkallelsegrund 1 6499 6317 Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2 158 154 Smitning
Återkallelsegrund 3 623 130 Flera mindre överträdelse
Återkallelsegrund 4 19903 26050 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 1337 1156 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 144 166 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 5550 5176 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 4164 3466 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 22 21 Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga* 3692 41603  

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Skillnader i landet

Antalet återkallelser ökar i de flesta delarna av landet. Störst är ökningen i Västra Götalands län och i Norrbottens län med 23,6 procent och 22,7 procent. I två län minskar dock antalet återkallelser jämfört med föregående år. I Kronobergs län minskar återkallelserna med 5,1 procent och i Gotlands län återfinns den mest påtagliga minskningen med 17,6 procent.

– Det är normalt att det förekommer variationer med hur det ser ut med den här frågan i olika delar av landet. I ett län som Gotland där det antalsmässigt sker få återkallelser får varje enskilt ärende en större påverkan vilket kan förklara förändringen under 2020, säger Mikael Andersson.

Län 2019 2020 Förändring i procent
Blekinge län 543 548 0,9%
Dalarnas län 972 1 137 17,0%
Gotlands län 216 178 -17,6%
Gävleborgs län 1 108 1 143 3,2%
Hallands län 1 193 1 363 14,3%
Jämtlands län 523 600 14,7%
Jönköpings län 1 394 1 467 5,2%
Kalmar län 956 1 051 9,9%
Kronobergs län 957 908 -5,1%
Norrbottens län 1 134 1 391 22,7%
Skåne län 5 070 5 772 13,9%
Stockholms län 7 837 8 917 13,8%
Södermanlands län 1 168 1 282 9,8%
Uppsala län 1 274 1 525 19,7%
Värmlands län 1 126 1 169 3,8%
Västerbottens län 1 036 1 129 9,0%
Västernorrlands län 1 006 1 128 12,1%
Västra götalands län 5 460 6 479 23,6%
Örebro län 1 142 1 324 15,9%
Östergötlands län 1 494 1 541 3,2%
Hela landet 36 692 41 603 13,4%

Kontaktuppgifter för media

Transportstyrelsens presstjänst, 010-495 43 00, press@transportstyrelsen.se