2021

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

58 nyhetsartiklar

Regeringsuppdrag om trängselavgifter i luften redovisat

Trängselavgifter inom luftfarten för att minska miljöpåverkan kan vara en god intention, men det är svårt att påvisa en tydlig effekt. Det redovisar Transportstyrelsen till regeringen, som efterfrågat ett förslag på utformning.

Publicerades 2022-01-24

Fortsatt stort intresse för personliga registreringsskyltar

Det finns nu 23 869 personliga registreringsskyltar i Sverige. Det är den högsta siffran hittills. Under 2021 beviljade Transportstyrelsen 3 510 ansökningar om personlig registreringsskylt vilket bekräftar att det stora intresset från året innan fortsätter att hålla i sig.

Publicerades 2022-01-17

23 personer omkom till sjöss 2021

Transportstyrelsens preliminära statistik för 2021 visar att 21 personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 29 omkomna 2020. Två personer omkom respektive saknas i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart.

Publicerades 2022-01-12

Elva personer omkom inom allmänflyget 2021

Under 2021 omkom elva personer i olyckor med svenska privatflygplan och helikopter. Ingen person har omkommit inom den kommersiella luftfarten. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik för 2021.

Publicerades 2022-01-12

Nya regler för körkort och diabetes

Insulinbehandlad typ 1-diabetes behöver inte längre vara ett hinder för den som vill ta körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen ändrar de medicinska kraven så att det under vissa förutsättningar ska bli möjligt att ta körkort oavsett typ av diabetes.

Publicerades 2021-12-08