Yrkesverksamma i transportbranschen trivs trots brister i sociala villkor

2020-11-23

Brister i sociala villkor men också trivsel och yrkesstolthet är gemensamt för många yrkesverksamma inom transportbranschen. Det visar en rapport från Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har i olika studier uppmärksammat de sociala villkor som råder för yrkesverksamma på sjön, i luften och på vägen. I den nya rapporten tar myndigheten ett helhetsgrepp om de tre trafikslagen.

Den sammantagna bild som framträder är att sjömän, kabinpersonal och lastbilsförare alla arbetar i arbetsmiljöer som på många sätt skiljer sig från arbetsmiljöerna i andra branscher. Deras arbetsmiljö smälter samman med deras levnadsmiljö, vilket gör det viktigt att säkerställa att de sociala villkoren är goda.

Det finns brister i sociala villkor för yrkesverksamma i de tre trafikslagen. Men dessa skiljer sig åt beroende på yrkenas olika arbetsmiljöer.

Till sjöss har ombordanställda påtalat hög arbetsbelastning och bristande ork. Kränkande handlingar är vanligare ombord än på arbetsmarknaden i sin helhet. Inom flyget, särskilt hos lågkostnadsbolagen, är det mer vanligt förekommande att piloter är anställda via bemanningsföretag. Piloter som inte är direktanställda är mindre nöjda med sina arbetsvillkor. Yrkesförare beskriver en arbetssituation med långa perioder hemifrån. 80 procent av yrkesförare med utländsk arbetsgivare uppger att de övernattar i lastbilen minst tre nätter per vecka. En femtedel av förarna kommer sällan hem.

– Det finns flera anledningar för Transportstyrelsen att fortsätta följa läget för sociala villkor inom transportbranschen i Sverige. Orättvisa arbetsvillkor skapar en grund för en osund konkurrens. En god arbetsmiljö är även viktig för att upprätthålla en god trafiksäkerhet, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen.

Rapporten: Sociala villkor i transportsektorn. Översyn av arbetsmiljön på sjön, i luften och på vägen

Kontakt för media

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00
press@transportstyrelsen.se

Josefin Hallenberg, utredare
010-495 63 31
josefin.hallenberg@transportstyrelsen.se