Artiklar för fri användning

Nya enklare regler för fartyg i yrkestrafik

Transportstyrelsen nya regler för nationell sjöfart innebär enklare och färre regler - från detaljregler till funktionsbaserade regler. Ansvaret flyttas också närmare utövarna genom egenkontroll och de nya reglerna ger förutsättningar för att höja säkerhetskulturen.

Publicerades 2018-11-05

Moderna beredskapsjobb

Aron och Abdallah arbetar på Transportstyrelsen i Örebro, de är anställda inom ramen för arbetsförmedlingens "Moderna beredskapsjobb i staten". Syftet med dessa beredskapsjobb är att en långtidsarbetslös eller nyanländ person ska få arbetslivserfarenhet.

Publicerades 2017-10-02

Rapportera olyckor och tillbud

För att Transportstyrelsen ska kunna arbeta så bra som möjligt med att förbättra sjösäkerheten är det viktigt att myndigheten vet vad som inträffar till sjöss. Enligt sjölagen är alla fartyg skyldiga att rapportera inträffade olyckor och tillbud till Transportstyrelsen, men tyvärr är det långt ifrån alla som gör det.

Publicerades 2017-05-30

Ankarlanterna och utkik är viktigt i höstmörkret

Att ligga på svaj istället för att ligga förtöjd mot land är ofta trevligt men risken att bli påkörd är större. Därför är det viktigt att se till att synas.

Publicerades 2016-09-19

Fakta om lågkostnadsbolag

Transportstyrelsen får många frågor om lågkostnadsbolag, säkerhet och kontroller. Vi har därför ställt sammanställt ett faktaunderlag som ger svaren på de vanligaste frågorna.

Publicerades 2015-05-08