Texttelefoni

För dig som vill kontakta oss och har en funktionsnedsättning kan ringa oss via texttelefon.

Om du vill använda förmedlingstjänsten för texttelefoni kontaktar du oss via nummer 020-600 600. www.texttelefoni.se

Om du vill använda förmedlingstjänsten för texttelefoni kontaktar du oss via nummer 020-600 600. www.texttelefoni.se

Om du vill använda förmedlingstjänsten för texttelefoni kontaktar du oss via nummer 020-600 600. www.texttelefoni.se

Om du vill använda förmedlingstjänsten för texttelefoni kontaktar du oss via nummer 020-600 600. www.texttelefoni.se