Myndighetsbeslut att hindra en vara som lagligen sålts på EU:s inre marknad – rapportering till Europeiska kommissionen

2014-02-27

Myndighetsbeslut att hindra en vara som lagligen sålts på EU:s inre marknad – rapportering till Europeiska kommissionen (dnr TSG 2014-24).

Remissvaret hittar du till höger på sidan.