2020

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

43 nyhetsartiklar

Trafiksäkerheten för cykel behöver förbättras

Elcyklar och elsparkcyklar har snabbt blivit en del av vardagen i Sverige. Antalet olyckor med elcykel har ökat gradvis medan olyckor med elsparkcykel ökade kraftigt i samband med att elsparkcykleln introducerades på bred front 2019.

Publicerades 2020-11-16

Kräv att få veta om hjälmen är säker att användas på vägen

Var noga med vilka krav som mc- eller mopedhjälmen uppfyller. I handeln finns det i dag hjälmar som inte är godkända att användas på vägen.

Publicerades 2020-11-12

Nytt mått för resenärers punktlighet

Trots att nio av tio persontåg är i tid upplever resenärerna att punktligheten är betydligt sämre. Nu har Transportstyrelsen tillsammans med Järnvägsgruppen på KTH tagit fram ett nytt mått för att mäta resenärers punktlighet som kontrast till det traditionella punktlighetsmåttet.

Publicerades 2020-11-11

Flygresandet är på väg uppåt, men från en extremt låg nivå

Antalet flygresenärer från svenska flygplatser ökade under tredje kvartalet jämfört med årets andra kvartal. Återhämtningen är dock bräcklig, vilket kunde ses under september då den svagt positiva utveckling som varit sedan i maj stannade av. Avmattningen beror på en nedgång i utrikestrafiken.

Publicerades 2020-10-29

EUs bullerkrav en säkerhetsrisk för svensk järnväg

Antalet olyckor på järnvägen riskerar att öka när EU:s krav på tysta järnvägssträckor börja gälla 2024. EU:s bullerkrav kan få stora konsekvenser för svenska järnvägsföretag och påverka såväl gods- som persontrafik på järnvägen. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Publicerades 2020-10-27