Pressmeddelanden

97 pressmeddelanden

Transportstyrelsen utvärderar simulatortest för synfältsbortfall

Transportstyrelsen ska nu utvärdera simulatormetoden för personer med synfältsnedsättningar. Detta sedan det visat sig att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat körningen.

Publicerades 2018-06-15

31 personer omkom i majtrafiken på väg

Under maj 2018 omkom 31 personer och 1 691 skadades (255 svårt skadade och 1 436 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 15 juni 2018. Det är sju fler omkomna jämfört med maj månad 2017.

Publicerades 2018-06-15

Transportstyrelsen varnar fler vid trafikbrott

Förare som begår trafikbrott ska varnas i högre utsträckning än tidigare. Transportstyrelsen skärper hanteringen som innebär att förare som döms för också mindre trafikförseelser varnas. Målet är förbättrad trafiksäkerhet och i förlängningen ett minskat antal döda och skadade i trafiken.

Publicerades 2018-06-13

Få bilar men många A-traktorer fick körförbud

De nya besiktningsreglerna trädde i kraft den 20 maj. Det innebar att närmare 300 000 bilar fick besiktningsdatum tidigarelagt och skulle besiktas i maj månad. Dessutom infördes kontrollbesiktningskrav för landet A-traktorer. De riskerade körförbud om de inte besiktades i tid. Den senaste statistiken visar att det är närmare 23 000 bilar i trafik och över 12 200 A-traktorer som inte besiktats i tid.

Publicerades 2018-06-04

Säkrare trafik i Kattegatt och Skagerrak

Nu ska fartygstrafiken i Kattegatt och Skagerrak bli säkrare och mer miljövänlig. Sverige och Danmark har tillsammans tagit fram åtgärder för att förbättra det hårt trafikerade området.

Publicerades 2018-05-28

Kunderna nöjda med besiktningsmarknaden – men inte med priset

De som besiktar sina fordon är överlag väldigt nöjda med samtliga delar, från bokning till själva besiktningen. Men fler är missnöjda med priset och tycker att det är för dyrt. Priset får ett lågt betyg jämfört med 2010, innan besiktningsmonopolet avskaffades.

Publicerades 2018-05-24

Många hann besikta bilen men majoriteten A-traktorer fick körförbud

I söndags den 20 maj infördes de nya besiktningsreglerna. Då skulle 160 484 bilar och 7 479 A-traktorer ha besiktats. Av dessa har 36 305 bilar och 6986 A-traktorer belagts med körförbud då de inte genomgått en kontrollbesiktning. Ytterligare 42 797 bilar och 5 953 A-traktorer måste besiktats till den 31 maj för att undgå körförbud.

Publicerades 2018-05-22

Över 60 000 fordon med gastank berörs av nya besiktningsregler

De nya regler för besiktning som börjar gälla nu på söndag den 20 maj rör även fordon som drivs med gas. Det handlar om över 20 000 fordon med gastank som innan årets slut måste besiktas enligt de nya kraven.

Publicerades 2018-05-18

Bråttom för över 114 400 fordon att hinna till besiktningen

På söndag införs de nya besiktningsreglerna. Senaste statistiken från Transportstyrelsen visar att över 114 400 av de 306 335 fordon som riskerar körförbud i maj ännu inte har besiktats. Bland dessa ingår drygt 13 500 A-traktorer som också måste besiktas i maj.

Publicerades 2018-05-17

Transportstyrelsen återkallar Nextjets operativa licens

Med anledning av att Nextjet AB i dag meddelar att de avser ansöka om konkurs och att det ställer in samtliga flygningar från och med kl. 13 återkallar Transportstyrelsen  bolagets operativa licens.

Publicerades 2018-05-16

Till toppen