Pressmeddelanden

119 pressmeddelanden

31 personer omkom i januaritrafiken på väg

Under januari månad i år omkom 31 personer och 1 489 skadades i vägtrafiken (140 svårt skadade och 1 349 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 februari. Det är 18 fler omkomna än under januari förra året.

Publicerades 2019-02-15

Intelligenta och digitala registreringsskyltar – inte något för framtiden

Är intelligenta och digitala registreringsskyltar något för Sverige att satsa på? Nej, visar en utredning som nyligen redovisats för Transportstyrelsen.

Publicerades 2019-02-06

Fler återkallade körkort under 2018

Under 2018 fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 34 617 körkort. Det är en ökning med 5,8 procent jämfört med föregående år då 32 736 körkort återkallades. "En väsentlig överträdelse" är som tidigare den vanligaste orsaken till körkortsåterkallelse.

Publicerades 2019-01-25

Nu kommer de nya registreringsnumren

Idag tilldelas de första registreringsskyltarna med det nya formatet för registreringsnummer, där sista siffran även kan vara en bokstav. Inom kort kommer de att synas på fordon över hela landet.

Publicerades 2019-01-16

Flera förklaringar till att färre flyger – Transportstyrelsen har utrett flygskatten

Transportstyrelsen har analyserat det första halvåret med flygskatt med syftet att beskriva utvecklingen på svenska flygplatser. Slutsatsen är att det är första gången antalet passagerare minskat under perioden april-september de senaste fem åren. Men anledningen kan inte
bara tillskrivas flygskatten.

Publicerades 2019-01-10

Få personer döda i olyckor med fritidsbåt 2018

2018 omkom 12 personer i fritidsbåtolyckor. Det är den lägsta siffran
sedan statistik över omkomna i båtlivet började föras 1971. Det visar
preliminära siffror från Transportstyrelsen.

Publicerades 2019-01-09

Inga omkomna inom passagerarflyget 2018

Under 2018 omkom ingen person inom det svenska passagerarflyget. Men inom allmänflygskategorin omkom två personer i olyckor med svenskregistrerade privatflygplan. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Publicerades 2019-01-09

325 personer omkom på väg under 2018

Under 2018 omkom preliminärt 325 personer på vägarna i Sverige. Det är en ökning med 72 personer från 2017 då 253 personer omkom i vägtrafiken. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Publicerades 2019-01-09

96 personer omkom i bantrafiken 2018

Under 2018 omkom 96 personer i svensk bantrafik. Det är en ökning med 15 omkomna jämfört med 2017. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Publicerades 2019-01-09

37 personer omkom i novembertrafiken på väg

Under november månad i år omkom 37 personer och 1 437 skadades i vägtrafiken (156 svårt skadade och 1281 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 17 december. Det är 27 fler omkomna än under november förra året.

Publicerades 2018-12-17

Till toppen