Pressmeddelanden

105 pressmeddelanden

Nytt rekord för personliga registreringsskyltar

Intresset för personliga registreringsskyltar ökar stadigt i Sverige och 2019 är ett rekordår. Fram till december har Transportstyrelsen godkänt 3 897 ansökningar om personlig skylt. Det innebär att fjolårets rekordnotering om 3 410 personliga skyltar redan är passerad och att 4 000-gränsen av allt att döma kommer nås innan årets slut.

Publicerades 2019-12-10

Kunskapen om gasbussar behöver förbättras

Gasbussar är överlag säkra fordon. Men de olyckor som inträffat med gasbussar visar att kunskapen om hur de ska hanteras behöver förbättras, hos både förare och räddningstjänst. Det konstaterar Transportstyrelsen i den rapport om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasbussar som nu lämnats till regeringen.

Publicerades 2019-11-29

Förändrad trängselskatt i Stockholm från och med den 1 januari 2020

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE MED TRAFIKVERKET

Trängselskatten utökas för att förbättra framkomligheten i Stockholm. Riksdagen tog beslutet under 2018 efter förhandling med regionala parter, såsom berörda kommuner och Region Stockholm.

Publicerades 2019-11-28

Punktlighet i topp för tågresenärer

Punktlighet toppar listan när resenärer tillfrågas vad som är viktigast när de reser med tåg. Därefter följer säkerhet och tillgång till sittplats. Att tåget är ett bra miljöval tycks däremot inte vara särskilt viktigt för resenärerna.

Publicerades 2019-11-18

23 personer omkom i oktobertrafiken på väg

Under oktober 2019 omkom 23 personer och 1 298 skadades (143 svårt skadade och 1 155 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 november 2019. Det är två färre omkomna jämfört med oktober månad 2018.

Publicerades 2019-11-15

Fler fotgängare skadas när vintertiden börjar

När vi ställer om klockan till vintertid ökar olyckorna bland gående. Under november och december nästan tredubblas antalet påkörda och skadade fotgängare under timmarna mellan klockan 16-18 jämfört med övriga månader.

Publicerades 2019-10-25

Fortsatt minskning av flygresandet under årets tredje kvartal

Under perioden juli-september minskade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 2, 5 procent. Den största delen av minskningen står inrikestrafiken för.

Publicerades 2019-10-23

Yrkesförare allt bättre på att följa reglerna men stora skillnader i sociala villkor

Regelefterlevnaden bland lastbilsförare ökar när det gäller körkort och nykterhet. Det visar den tillståndsmätning som Transportstyrelsen och Polisen gjort av godsbranschen. De flesta förare är också nöjda med sitt arbete, men när det kommer till förarnas sociala villkor visar mätningen på tydliga skillnader mellan svenska och utländska förare.

Publicerades 2019-10-23

19 personer omkom i septembertrafiken på väg

Under september 2019 omkom 19 personer och 1 250 skadades (142 svårt skadade och 1 108 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16 oktober 2019. Det är två färre omkomna jämfört med september månad 2018.

Publicerades 2019-10-16

Vitt nu vanligare än svart i Sverige

Den vanligaste personbilen i Sverige är numera vit. De svarta personbilarna har puttats ner till en andra plats. Ovanligast är fortfarande lila personbilar. Det visar en sammanställning av Sveriges personbilars färger som Transportstyrelsen har gjort.

Publicerades 2019-10-14

Till toppen