Pressmeddelanden

93 pressmeddelanden

16 personer omkom i februaritrafiken på väg

Under februari 2018 omkom 16 personer och 1 354 skadades (137 svårt skadade och 1 217 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 mars 2018. Det är samma antal omkomna jämfört med februari månad 2017.

Publicerades 2018-03-15

Upphandlad persontrafik lönsam för tågbolagen

Vi reser mer och mer på tåg. Det märks såväl i resandestatistiken som i järnvägsföretagens ekonomi. Det framgår av Transportstyrelsens rapport om utvecklingen för person- och godstransporter på väg och järnväg.

Publicerades 2018-03-06

Skoterelever får inte den utbildning de har rätt till

2016 tog nästan 13 000 personer förarbevis för skoter. Men flera utbildningar uppfyller inte kraven och eleverna blir utan både praktisk körtid och teori. Det visar Transportstyrelsens tillsyn av skoterutbildningen i landet.

Publicerades 2018-03-05

Utsläppen minskar för långsamt - klimatmål i fara

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN OCH TRAFIKVERKET

Utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till 2 procent under förra året, tack vare nya och energieffektiva personbilar och en ökad användning av biobränsle. Men det räcker inte för att nå klimatmålet 2030. För att klara målet på 70 procent behöver utsläppen minska med 8 procent varje år.

Publicerades 2018-02-26

Transportstyrelsen välkomnar oberoende utredning

I dag överlämnades regeringens oberoende utredning om Transportstyrelsens hantering av myndighetens upphandling av it-drift till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Publicerades 2018-02-23

14 personer omkom i januaritrafiken på väg

Under januari 2018 omkom 14 personer och 122 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 februari 2018. Det är två fler omkomna jämfört med januari månad 2016.

Publicerades 2018-02-16

Nya besiktningsregler den 20 maj 600 000 fordon riskerar körförbud

Enligt statistik frånTransportstyrelsen får 600 000 fordon i Sverige en förändrad besiktnings-period. Det innebär att de får ett nytt datum och kortare tid till nästa besiktning. I glappet mellan de nya och gamla reglerna gäller det därför för bilägare att se upp så att deras bilar
inte får körförbud.

Publicerades 2018-02-13

Arbetsvillkor påverkar säkerhetsbeteende hos piloter

Arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsbeteende skiljer sig påtagligt mellan trafikpiloter som arbetar i olika säkerhetsklimat. Sämre arbetsvillkor ger sämre hälsa och sämre säkerhetsbeteende. Det visar en studie som Karolinska institutet gjort. Studien ingår i ett större forskningsprojekt som genomförs av Karolinska institutet i samarbete med Transportstyrelsen.

Publicerades 2018-02-09

Håll händerna på ratten och blicken på vägen

Från och med den 1 februari är det förbjudet att hålla mobilen i handen medan man kör. Den nya regeln förtydligar att det inte längre är tillåtet för förare att rattsurfa med mobilen eller annan kommunikationsutrustning under färd.

Publicerades 2018-02-01

I dag lämnas Transportstyrelsens rapport om hanteringen av skyddsvärda uppgifter

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka uppgifter som hanteras av icke-säkerhetsprövad personal efter att myndighetens it-drift utkontrakterats. I dag lämnas rapporten till regeringen.

Publicerades 2018-01-23

Till toppen