Bilder och mått på registreringsskyltar

I Sverige får ett registreringspliktigt fordon bara användas om det är försett med registreringsskylt.

Det finns olika skyltar för olika fordon och situationer. Här ser du samtliga typer av svenska registreringsskyltar (klicka på respektive registreringsskylt för att visa eller ladda ner en högupplöst version).

Registreringsskylt

Enradig registreringsskylt som används till de flesta typer av fordon.

Mått: 520 x 110 mm*.

 
Enradig registreringsskylt som börjar användas under senare delen av 2018.

Registreringsskylt för motorcykel och moped klass 1

Tvåradig registreringsskylt.
Mått: 170 x 150 mm**.

Liten registreringsskylt ("USA-skylt")

Liten, enradig registreringsskylt som används på fordon med litet skyltutrymme. Transportstyrelsen kan bevilja den efter en prövning av skyltutrymmet.
Mått: 300 x 110 mm*.

Personlig registreringsskylt

Personlig skylt teckenPersonlig skylt klister

Denna skylt kan användas på de flesta typer av fordon. Mot en avgift kan du beställa en teckenkombination som du själv utformat. Minst två tecken och högst sju tecken tillåts. Läs mer om personlig skylt.
Mått: 520 x 110 mm*
Finns också i måtten:
300 x 110 mm* för fordon med litet skyltutrymme.
170 x 150 mm** för motorcykel och moped klass 1.
260 x 70 mm för terrängmotorfordon.

Taxiskylt

Taxiskylt

Skylt för fordon som används yrkesmässigt i taxiverksamhet. 
Mått: 520 x 110 mm*.
Finns också i måttet: 300 x 110 mm*.

Saluvagnsskylt

Saluvagnsskylt standardSaluvagnsskylt med giltighetsdatumSaluvagnsskylt MCSaluvagnsskylt MC med giltighetsdatum

Skylt för oregistrerat eller avställt fordon. Skylten får bara användas av den som yrkesmässigt arbetar med tillverkning, handel eller transport av fordon. Det finns även en tidsbegränsad version med ett giltighetsdatum instansat i skylten. Läs mer om saluvagnslicens.

Mått: 520 x 110* mm.
Finns också i måttet: 170 x 150 mm**.

Tävlingsskylt

Tävlingsskyltarna för rallybilar och enduro- och trialmotorcyklar är orangea med registreringsnumret i svart. Läs mer om tävlingsskyltar.

Tävlingsskylt standard Tävlingsskylt MC

Finns i måtten:
300 x 110 mm** för rallybilar.
170 x 150 mm* för enduro- och trialmotorcyklar.

Skylt för beskickningsfordon (diplomatfordon)

Skylt för diplomatfordon

Skylt som används istället för den ordinarie registreringsskylten på fordon som tillhör utländska beskickningar (ambassader och liknande) i Sverige. 
Mått: 520 x 110 mm*.
Finns också i måtten:
170 x 150 mm** för motorcykel och moped klass 1.
300 x 110 mm* för fordon med litet skyltutrymme. 

Självhäftande skylt

Enradig registreringsskylt för terrängmotorfordon (till exempel snöskoter). 
Mått: 260 x 70 mm.

Tillfällig registreringsskylt (interimsskylt)

Interimsskylt

Den här skylten kan användas vid tillfällig och tidsbegränsad användning i Sverige, till exempel vid import eller export av fordon. 
Mått: 520 x 110 mm*.
Finns också i måttet: 170 x 150 mm**.

Provisorisk registreringsskylt

Skylt som tillfälligt ersätter ordinarie registreringsskylt om du har tappat den ordinarie eller om den har stulits. Du kan beställa en provisorisk registreringsskylt hos polismyndigheten.
Mått: 520 x 110 mm.

* Tillåten avvikelse/tolerans på längden är max 1,3 mm och på höjden max 3,1 mm.

** Tillåten avvikelse/tolerans på längden är max 4,3 mm och på höjden max 4,1 mm.

Relaterad information