Transportstyrelsen kommenterar PM från Sveriges Åkeriföretag

2014-10-02

Den 1 oktober gick Sveriges Åkeriföretag ut med ett pressmeddelande om att man skickat en skrivelse till Transportstyrelsen med önskemål om en översyn av företagskontroller. En sådan översyn är redan planerad och är under arbete.

I pressmeddelandet skriver Sveriges Åkeriföretag att man menar att Transportstyrelsen "alltför ofta ser förbi de övergripande målen och tillämpar regelverket för stelt i förhållande till hur ett åkeriföretags vardag fungerar."

Transportstyrelsen har redan påbörjat en översyn av sanktionssystemet för brott mot kör- och vilotider. I juni aviserade myndigheten att en sådan översyn var påbörjad och i slutet av augusti träffade Transportstyrelsen representanter från branschen i frågan.

Den 12 september formaliserades översynen till ett uppdrag från Transportstyrelsen generaldirektör Staffan Widlert. I uppdragsbeskrivningen står bland annat:

  • Transportstyrelsen bör jämföra med andra EU-länder för att se om Sverige tillämpar regelverket mer fyrkantigt än andra länder.
  • Sveriges tillämpning bör ansluta till övriga Europa när det gäller tillämpningen av att utdela sanktioner för enstaka små överträdelser.
  • Transportstyrelsen behöver tydliggöra vilken information som krävs från företagen för att visa att trafiken är undantagen. Det gäller främst linjetrafik på sträckor under 50 kilometer.
  • Transportstyrelsen behöver överväga om dagens tillämpning av sanktioner när man kör med en fungerande men obesiktad färdskrivare är rimlig. Företag upplever att de har gjort ett fel men myndigheten sanktionerar för flera fel.
  • Storleken på sanktionsbeloppet bör ses över.
  • Översynen ska värdera hela tillämpningen mot bakgrund av de kunskaper myndigheten får av kartläggningen av andra länder.

Översynen ska vara klar vid årsskiftet 2014/2015.

Läs hela uppdraget "TSG 2014-1361 Uppdrag att genomföra en utvärdering av kör- och vilotider"

Till toppen