Fakta om lågkostnadsflygbolag - statistik, säkerhet och kontroller

2015-05-08

Transportstyrelsen får många frågor om lågkostnadsbolag, säkerhet och kontroller. Vi har därför ställt sammanställt ett faktaunderlag som ger svaren på de vanligaste frågorna.

Lågkostnadsbolag och "traditionella" flygbolag

Det är inte enkelt att kategorisera flygbolag som typiska lågkostnadsbolag/lågprisbolag/lågbudget eller inte. Idag har de flesta traditionella flygbolagen anpassat sig efter rådande konkurrenssituation och infört förändringar som gjort att de mer och mer liknar de bolag som startat sin verksamhet som lågkostnadsbolag.

De traditionella bolagen har, såsom de "rena" lågkostnadsbolagen gjort, till exempel startat fler direktlinjer, sett över sin prissättning, infört enklare bokningssystem samt tillåtit enkelresor i större omfattning och till lägre priser. De har även övergett tanken på fullständig service inkluderad i biljettpriset. Mycket av servicen är istället prissatt, till exempel incheckat bagage, mat ombord och försäkringar.

Flygbolag överlag verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad med stor prispress. Lönsamheten i flygbranschen är låg och marginalerna små. Det gäller alla typer av flygbolag och har inget att göra med om det är ett lågkostnadsbolag eller inte.

Det som lågkostnadsbolag eller lågkostnadssatsningar drar ned på är den service som ingår i biljettpriset. Kraven på säkerhet och kontroller av säkerheten är desamma för alla flygbolag, oavsett profil.

Lågkostnadsbolag i Sverige

Eftersom det är svårt att kategorisera flygbolagen som lågkostnadsbolag eller inte är det heller inte enkelt att ge en entydig siffra. Men Transportstyrelsen uppskattar att det rör det sig om cirka 22 procent av den svenska marknaden under 2014 (22 procent 2005) om man räknar Norwegian och Ryanair som exempel på lågkostnadsbolag. Totalt rör dig sig om ett tiotal lågkostnadsbolag som trafikerar Sverige.

Exempel på sådana bolag (maj 2015): Norwegian, Ryanair, Easyjet, AirBaltic, Germanwings, Vueling, Pegasus, Air Berlin, Wizz, Brussels Airlines).

Marknadsandelar flygbolag utrikestrafik

Diagram

Diagrammet visar marknadsandelar för flygbolag som flyger utrikes till/från Sverige.
Källa Transportstyrelsen.

Marknadsandelar flygbolag inrikestrafik

Diagram

Diagrammet visar marknadsandelar för flygbolag som flyger inrikes i Sverige.
Källa Transportstyrelsen.

Ladda ned diagrammen som XLS-fil.

Säkerhet och lågkostnadsbolag

Regler

Alla flygbolag, oavsett ägarstruktur eller biljettpriser och oavsett om det är ett lågkostnadsbolag eller inte, ska följa samma regler kring säkerhet. I Europa styrs flygbolagen av gemensamma EU-regler.

Olyckor

Statistiken över olyckor i Europa (framtagen av EU:s flygsäkerhetsbyrå EASA) visar att det under åren 2004-2013 inträffade totalt 16 olyckor med dödlig utgång med europeiska flygbolag. Under 2014 inträffade ingen olycka med dödlig utgång med europeiska flygbolag. Under 2015 har hittills en olycka med dödlig utgång inträffat.

Hittills har två olyckor med lågkostnadsbolag inom EU inträffat. Den ena 2005 då det cypriotiska bolaget Helios havererade i Grekland och 121 personer omkom. Den andra inträffade 2015, då flygbolaget Germanwings havererade och 150 personer omkom.

Så här ser olycksstatiken för Europa:

Diagram

Diagrammet är hämtat från den EU:s flygsäkerhetsbyrås säkerhetsrapport, se sid 2.

Ladda ned diagrammet som XLS-fil.

Kontroller

Lågkostnadsbolag kontrolleras utifrån samma regler och krav som alla andra flygbolag. Följande gäller för samtliga flygbolag:

  • Det är landet där flygbolaget är registrerat (har sitt säte) som ansvarar för tillsynen av flygbolagen. Det innebär att Transportstyrelsen ansvarar för tillsynen av svenska flygbolag, inte av utländska flygbolag.
  • Gäller det ett flygbolag med sitt säte utanför EU som ska flyga till/från Sverige (kallat tredje land), måste bolaget ha ett så kallat trafiktillstånd. Transportstyrelsen kontrollerar då bland annat att flygbolaget har gällande tillstånd som utfärdats av myndigheten i landet där bolaget är registrerat och att bolaget är försäkrat.
  • Transportstyrelsen gör även ett antal kontroller på flygbolag från länder inom EU och utanför EU när de landar på svenska flygplatser. Dessa kontroller kallas rampinspektioner (SAFA, Safety Assessment of Foreign Aircraft) och genomförs enligt samma metod inom hela EU. Vid dessa kontrolleras bland annat att luftfartyget och dess utrustning uppfyller kraven, att säkerhetsutrustning och nödvändiga tillstånd finns och att besättningen har nödvändiga kvalifikationer. De iakttagelser vi gör under en sådan inspektion skickas vidare till den myndighet som ansvarar för tillsynen av bolaget, som får vidta eventuella lämpliga åtgärder. Dessa kontroller visar inga tecken på att så kallade lågkostnadsbolag skulle vara osäkrare än andra flygbolag.