Information för yrkesförare

Förbudet mot att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning när du kör ett motordrivet fordon, om du håller den i handen, gäller även yrkesförare. Förbudet gäller dig som kör till exempel traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, personbil, taxi, buss, lätt lastbil och tung lastbil. Du får alltså inte använda taxameter, mobil, gps och annan utrustning om du håller den i handen.

Vad innebär förbudet?

Förbudet innebär att du får använda mobiltelefonen eller annan kommunikationsutrustning när du kör ett motordrivet fordon men inte om du håller den i handen. Det innebär att du ska använda teknik som gör det möjligt att använda utrustningen utan att hålla exempelvis mobilen i handen.

Läs mer om förbudet.

Undantag från förbudet

Från och med 12 mars 2018 finns det vissa undantag från regeln. Regeringen skriver att förbudet inte ska gälla när fordon används vid blåljusverksamhet och annan liknande verksamhet. Undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

Undantaget gäller när fordon används

 • vid räddningstjänst och sjuktransport
 • vid tjänsteutövning av polis
 • av viss personal vid Säkerhetspolisen
 • av vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare
 • i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska och personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall.

Frågor och svar

Här hittar du några vanliga frågor och svar riktade till dig som yrkesförare om att rattsurfa.

Det är inte olagligt att prata i mobilen när du kör, men du får inte hålla mobiltelefonen i handen. Håll ögonen på trafiken – inte mobilen.

Eftersom du som förare är ansvarig för vad du gör med din mobil eller kommunikationsutrustning, ska du alltid försöka göra din körning trafiksäker. Du kan till exempel använda mobilens röststyrningsfunktion vid uppringning, om du måste ringa ett samtal. De flesta mobiler har den funktionen i dag.

Nej, det är inget krav.

Handsfree är ett av flera hjälpmedel som gör båda händerna lediga men det minskar inte riskerna för eventuella olyckor, eftersom även själva samtalet gör att du inte är helt fokuserad på körningen. Tänk på att i många europeiska länder är det lag på att använda handsfree om du pratar i mobilen när du kör bil.

Du behöver inte sluta använda din kommunikationsutrustning i bilen, men du måste använda den trafiksäkert.

Det är inte olagligt att prata i mobilen, eller annan kommunikationsutrustning, när du kör, men du får inte hålla mobiltelefonen, eller annan kommunikationsutrustning, i handen. 

 

Tips

 • Hantera taxametern snabbare
  Vänta tills du har stannat innan du väljer zon och förbereder en ny körning. Det är säkrare, snabbare och risken för att trycka fel minskar kraftigt.
 • Säker teknik
  Installera tekniska hjälpmedel, till exempel handsfree i ditt fordon, för då behöver du inte släppa uppmärksamheten från vägen. Använd även röststyrning i mobilen för uppringning.
 • Planera innan du åker
  Det är säkrare och går snabbare att knappa in adressen i din gps eller mobilen innan du startar din resa. Tänk även på att uppdatera dina låtlistor innan du åker, så behöver du inte leta musik under färden.
 • Upptäck nya hjälpmedel
  Flera mobiltillverkare har utvecklat ett "billäge" som stänger av mobilens funktioner om du färdas över en viss hastighet och kan till exempel svara automatiskt att du är upptagen. Se vilka bilappar som finns till din mobil på AppStore och Google Play.