TSFS 2022:94
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning

Dessa föreskrifter gäller alla fartyg, inklusive skjutbogserekipage, och bogserekipage på Sveriges sjöterrirorium. Dessa föreskrifter gäller dock inte svenska statsfartyg.

Grundform

TSFS 2022:94

I kraft 2023-12-01. PDF 3307 kB