TSFS 2009:73
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Dessa föreskrifter gäller förutsättningar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) och tillståndets utformning samt innehåll. Föreskrifterna gäller även användning, utländska parkeringstillstånd och undantag.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:73

I kraft 2009-08-01. PDF 253 kB

Ändringar

TSFS 2009:82

I kraft 2009-08-01. PDF 18 kB.

Ändr. ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

TSFS 2016:19

I kraft 2016-07-01. PDF 779 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 5 § och bilaga 1 och 2.