TSFS 2009:56
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS)

Syftet med dessa föreskrifter är att reglera sjötrafikinformationstjänsten (VTS) och sjötrafikrapporteringssystemen (SRS). Dessa föreskrifter gäller för trafik med fartyg inom Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon, där inte annat anges. Vad som anges i 8, 22 och 23 §§ gäller även för svenska fartyg utanför ovan angivna områden.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:56

I kraft 2009-09-01. PDF 6687 kB

Ändringar

TSFS 2010:15

I kraft 2010-04-01. PDF 83 kB.

Ändr. 10 §.

TSFS 2011:4

I kraft 2011-04-01. PDF 86 kB.

Ändr. 10 §.

TSFS 2011:67

I kraft 2011-09-01. PDF 568 kB.

Ändr. 1 §, bilaga 10 och 11; ny 22 a § och ny bilaga 12.

TSFS 2013:8

I kraft 2013-05-01. PDF 297 kB.

Upph. bilaga 11; ordet ”Stången” i bilaga 3 byts ut mot ”en punkt på”, ändr. 15 § och bilaga 7 och 10; allmänna råd.

TSFS 2015:26

I kraft 2015-06-01. PDF 125 kB.

Ändr. bilaga 10.