Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

2023-05-31

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:20.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 7 juni 2023.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:20 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Staffan Söderberg, 010-495 46 71
staffanl.soderberg@transportstyrelsen.se

Amina Avdic, jurist
amina.avdic@transportstyrelsen.se
010-495 53 62