Sjötrafik

Här hittar du de regler för sjötrafik som beslutats av Transportstyrelsen.

TSFS-nrFörfattningsrubrikI kraft
2010:159

Föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall

2010-11-30
2010:157

Föreskrifter och allmänna råd om ruttsystem och andra av IMO särskilt beslutade sjötrafikregler

Ändrad genom:

TSFS 2010:173

Ändrad genom:
TSFS 2011:7

2010-11-01


2010-12-01

 

2011-04-01

2010:156 Föreskrifter om sjötrafikregler vid Bjursundsströmsbron 2010-11-01
2010:70

Föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern

Ändrad genom:

TSFS 2010:100

2010-05-01 

 


2010-07-01

2009:123

Föreskrifter och allmänna råd om lotsning

Ändrad genom:

TSFS 2010:17
Ändrad genom:

TSFS 2011:6

Ersatt av:
TSFS 2012:38 

2010-01-01

 

2010-04-01

 

2011-04-01

2012-07-01

2009:121 Rapporteringsskyldighet för fartyg med hög höjd som passerar Klingerfjärden söder om Sundsvall Härnösand Airport 2010-01-01
2009:56

Föreskrifter och allmänna råd om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS)

Ändrad genom:

TSFS 2010:15

Ändrad genom:
TSFS 2011:4
Ändrad genom:
TSFS 2011:67

2009-09-01

 

 

2010-04-01

 

2011-04-01

2011-09-01

2009:45 Föreskrifter och allmänna råd
om prejning och visitering samt militära förhållanden som påverkar sjötrafiken
2009-07-01
2009:44

Föreskrifter och allmänna råd
om sjövägsregler

 

Ändrad genom:
TSFS 2010:76

2009-07-012010-06-01
2009:30 Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1993:28) med trafikföreskrifter för Södertälje kanal och Trollhätte kanal 2009-06-15