Redovisning av regeringsuppdrag - Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på väg 2020

Redovisning av regeringsuppdrag - Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på väg 2020

Regeringen gav i augusti 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att utreda vissa säkerhetshöjande åtgärder för personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägområdet. Denna rapport utgör myndighetens redovisning av detta uppdrag.

Utgiven 2020-08-13