Förarutbildningssystem i Sverige och internationellt: en översikt av förändringar och deras effekter

Förarutbildningssystem i Sverige och internationellt: en översikt av förändringar och deras effekter

Trafikverket Förarprov och Transportstyrelsen ser över förarutbildningssystemet för personbil, i ett gemensamt projekt. Översynen ska resultera i ett förslag på ett nytt och bättre förarutbildningssystem. Den nya utbildningen ska utgå från den blivande föraren och ge förutsättningar för ett gynnsamt lärande som skapar bra förare, oavsett förutsättningar. Som en del av faktainsamling i uppdraget har Umeå universitet gjort en översikt av tidigare forskning inom området.

Utgiven 2018-06-20