Nytt nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet

Nytt nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet

Denna rapport ger en översiktlig beskrivning av vad som genomförts och vilka resultat som uppnåtts i regeringsuppdraget som gällt att utveckla och införa ett nytt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

Utgiven 2007-06-01