Redovisning avseende tillsynsverksamheten 2023

Redovisning avseende tillsynsverksamheten 2023

I rapporten redovisas vad Transportstyrelsen gjort och planerar att göra för att stärka uppföljning, analys och prioriteringar gällande myndighetens tillsynsverksamhet. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Utgiven 2023-11-30