×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet

Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet

Regeringen gav i augusti 2023 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

En kartläggning av nuvarande regler på både nationell nivå och EU-nivå har genomförts, liksom en omvärldsanalys. Detta har tillsammans med synpunkter från uppdragets samrådsparter gjort det möjligt för oss att identifiera problemområden som hindrar ett effektivt arbete för ett stärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Utgiven 2024-01-31