Fordonsbesiktningsmarknaden 2012

Fordonsbesiktningsmarknaden omreglerades 1 juli 2010. Rapporten beskriver utvecklingen under perioden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012.