Inrikesflygets förändringar

Inrikesflygets förändringar

Inrikesflygets förändringar - Trender och behov
Finanskrisen som inleddes hösten 2008 har fått kraftiga återverkningar på samhället. Inom flyget, inte minst i inrikestrafiken, har man drabbats av en kraftigt minskad efterfrågan. Det finns därför stor anledning att på nytt följa upp utvecklingen inom inrikesflyget. 

Utgiven 2009-10-06