Flygets utveckling 2005

De senaste årens förändringar på flygmarknaden har radikalt förändrat förutsättningarna att driva flygbolag. Nya ägarformer, som till exempel virtuella bolag, har etablerats vilket bland annat aktualiserat frågan om passagerarnas rättigheter.

Flygets utveckling 2005

Luftfartsstyrelsen följer och analyserar regelbundet denna utveckling och dess konsekvenser.

Utgiven 2005-12-31