Säkerhetsrapport järnväg 2020

Säkerhetsrapport järnväg 2020

Transportstyrelsens årsrapport för 2020 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet.

Utgiven 2021-09-30