Flygtrafikstatistik kvartal 3/2016

Flygtrafikstatistik kvartal 3/2016

Under det innevarande årets tredje kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 4,6 procent och uppgick till 10,3 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 460 000 fler passagerare. Av de 10,3 miljoner passagerarna var 1,8 miljoner inrikespassagerare och 8,5 miljoner utrikes. Procentuellt var ökningen störst för utrikestrafiken. 

Utgiven 2016-10-18