Säkerhetsöversikt luftfart 2022

Säkerhetsöversikt luftfart 2022

Den här rapporten redovisar säkerhetsutvecklingen inom den civila luftfarten under 2022 baserat på ett antal säkerhetsnyckeltal. Uppgifter kommer in till Transportstyrelsen med stöd av de lagar, förordningar och föreskrifter som styr händelserapporteringen. Flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningar och aktörer inom privatflyget hör till dem som omfattas av krav på att rapportera tillbud och olyckor.

Utgiven 2023-06-13