Passagerarprognos 2022-2028 - Höst

Passagerarprognos 2022-2028 - Höst

Prognoser över antal passagerare tas fram för att utgöra underlag för Transportstyrelsens avgiftssättning, men också för att ge omvärlden myndighetens bedömning av flygtrafikens utveckling på kort och medellång sikt. Prognoser görs för avresande passagerare i linje- och chartertrafik på de svenska trafikflygplatserna och för den mängd avresande passagerare som ska faktureras för GAS-avgiften.

TSL 2022-1640

Utgiven 2022-10-03