Obemannade luftfartyg i Sverige

Obemannade luftfartyg i Sverige

Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att ta fram ett underlag om obemannade luftfartyg, så kallade drönare. Underlaget ska innehålla en fakta- och nulägesbeskrivning av användningen av drönare i Sverige samt en analys kring utvecklingsområden för att möjliggöra en fortsatt utveckling och användning av drönare. Underlaget ska därigenom även innehålla en analys av utmaningar i förhållande till användningen av drönare på kort och lång sikt samt eventuella behov av ändringar i det nationella regelverket avseende drönare.

Utgiven 2019-06-28