Nationell flygsäkerhetsplan för Sverige

Nationell flygsäkerhetsplan för Sverige

Det här är Sveriges nationella flygsäkerhetsplan (SPAS) där Transportstyrelsen har sammanställt svenska flygsäkerhetsrisker tillsammans med åtgärder som ska genomföras för att minska de identifierade riskerna.

Utgiven 2024-06-26