Grönare luftfart - ekonomiska möjligheter för svenska flygbolag att minska sina utsläpp

Grönare luftfart - ekonomiska möjligheter för svenska flygbolag att minska sina utsläpp

Den här rapporten är framtagen inom ramen för Transportstyrelsens marknadsövervakning. Under arbetet har det förts dialog med sex flygbolag och en branschorganisation.

Utgiven 2022-06-16