Flygtrafikstatistik kvartal 4/2016

Under årets fjärde kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 6,4 procent och uppgick till närmare 8,8 miljoner.

Flygtrafikstatistik kvartal 4/2016

Ökningen motsvarar i runda tal 530 000 fler passagerare än under samma period 2015. Av de 8,8 miljoner passagerarna var 6,7 miljoner utrikespassagerare och cirka 2,1 miljoner inrikes. Procentuellt var ökningen störst för utrikestrafiken som ökade med 7,4 %, för inrikes var ökningen 3,4 %.

Utgiven 2017-01-18