Avåkning av bana 2012-2014

Avåkning av bana 2012-2014

Avåkning av bana under perioden 2012-2014 har tillsammans med hårda landningar orsakat flest haverier på svenska flygplatser. Avåkningar ska därav betraktas som ett stort hot mot flygsäkerheten. Syftet med rapporten är att bidra till att minska antalet avåkningar av bana.

Utgiven 2015-09-04