Trafikpilot - Utbildning och arbetsmarknad

Trafikpilot - Utbildning och arbetsmarknad

Studien är ett försök att förbättra kunskapsläget om pilotsituationen inom det kommersiella trafikflyget. Studien omfattar såväl flygbolagens syn på rekryteringsbehov av piloter som piloternas syn på utbildning och arbetsmarknad. Det är Luftfartsverkets förhoppning att verkets slutsatser och förslag kommer att leda till att arbetsmarknaden för piloter kommer att fungera bättre än hittills.

Utgiven 2001-11-15