Tillträde till infrastrukturen

Tillträde till infrastrukturen

Tillträde till infrastrukturen - en nödvändig förutsättning för konkurrens inom flygtrafiktjänsten. Luftfartsstyrelsen utredde konsekvenserna av att möjliggöra för andra operatörer än Luftfartsverket (LFV) att utföra flygtrafiktjänster vid icke-statliga flygplatser på annan grund än genom uppdrag från LFV.

Utgiven 2007-06-07