Strategin för effektivare energianvändning och transporter

Strategin för effektivare energianvändning och transporter

Inom ramen för arbetet med den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen medverkade Luftfartsstyrelsen i arbetet att vidareutveckla strategin för effektivare energianvändning och transporter. En ny strategi presenterades den 30 november 2007 genom en rapport som överlämnades till miljömålsrådet. Miljömålsrådets samlade rapport ska lämnas till regeringen den 1 april 2008.

Utgiven 2007-11-30