Säkerhetsutvecklingen inom bruksflyget med helikopter

Säkerhetsutvecklingen inom bruksflyget med helikopter

Under 2006 inträffade det fem haverier inom bruksflyget med helikopter varav ett med dödlig utgång. Haveriet med dödlig utgång 2006 var det första sedan 1997.

Utgiven 2007-03-30