Rapport om skatt på flygbränsle

Rapport om skatt på flygbränsle

Under januari-februari 2004 var rapporten ute på remiss. Den lämnades av LFV till Näringsdepartementet i december 2004. I rapporten görs en genomgång av förutsättningar för och effekter av att beskatta luftfartens bränsle i enlighet med de möjligheter som EG:s nya energiskattedirektiv (2003/96/EG) erbjuder. I uppdraget ingick att samråda med Skatteverket och Naturvårdsverket.

Utgiven 2004-12-23