Omvärldsbevakning 2008

Omvärldsbevakning 2008

Luftfartsstyrelsen har av regeringen uppdraget att främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart. Luftfartsstyrelsen ska också följa luftfartsmarknadens utveckling och i samråd med Konkurrensverket övervaka att verksamheten fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.

Utgiven 2008-12-10