Konsekvensanalys av skatter och avgifter för flyget

Konsekvensanalys av skatter och avgifter för flyget

Luftfartsstyrelsen lät IVL, Svenska Miljöinstitutet, analysera huruvida skatter eller avgifter skulle kunna användas inom luftfarten för att bidra till uppfyllelsen av de svenska miljömålen.

Utgiven 2007-06-01