Helikopterflyg-säkerhetsprojektets rapport

Helikopterflyg-säkerhetsprojektets rapport

Både inom den privata och den kommersiella helikopterverksamheten i Sverige finns en negativ trend vad avser haverier och övriga händelser. Syftet med projektet har varit att påvisa de problem som finns samt att lämna förslag till åtgärder för att bryta den negativa trenden. För att nå detta har samtliga händelser de senast 10 åren analyserats och redovisats.

Bilaga till rapporten 

Utgiven 2007-04-27