Fjällflygsuppdraget

Fjällflygsuppdraget

Luftfartsstyrelsen redovisade på regeringens uppdrag fjällflygverksamhet i vissa fjällområden. Redovisningen gjordes för tiden 31 mars 2006 och ett år framåt.

Utgiven 2007-06-15