Regelsamling kör- och vilotider 2019

Publikationen är gratis för rättsvårdande myndigheter, exempelvis polis, tingsrätt eller liknande.

Beställ publikation

Transportstyrelsen byter distributör och har nu en ny webbutik.

Beställ den här publikationen i vår nya butik

För beställning till rättsvårdande myndigheter, exempelvis polis och tingsrätt, mejla webbutik@transportstyrelsen.se.

Artikelnummer PVJ 11001. Utgiven av Transportstyrelsen 2019-04-01