TSFS 2009:14
Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning och kunskapsprov till förare av mopeder klass II, snöskotrar och terränghjulingar enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:14

I kraft 2009-04-01. PDF 169 kB

Ändringar

TSFS 2010:80

I kraft 2010-06-01. PDF 178 kB.

Ändr. 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 2, 4 och 8 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 1 och 3 §§, 6 kap. 1 och 3 §§, 7 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 1 §, 12 kap. 3 och 4 §§, 13 kap. 1 och 2 §§ och 15 kap. 3 §.

TSFS 2012:102

I kraft 2012-09-17. PDF 24 kB.

Ändr. 3 kap. 4 § och 7 kap. 3 §; nya 3 kap. 4 a och 4 b §§.

TSFS 2016:12

I kraft 2016-04-15. PDF 19 kB.

Ny 3 kap. 3 a §.

TSFS 2021:71

I kraft 2021-12-01. PDF 102 kB.

Ändr. 12 kap. 2 §.

TSFS 2022:87

I kraft 2022-09-02. PDF 108 kB.

Ändr. 2 kap. 2 §.